Terms & Conditions


Kamado Joe® presenteert de informatie op deze website als service aan haar klanten en andere internetgebruikers. Kamado Joe® geeft geen garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of andere sites waarnaar deze site linkt. Het zonder toestemming downloaden of verspreiden van enig auteursrechtelijk beschermd materiaal van deze site of van sites waarnaar deze site linkt, zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, is strikt verboden.

 

U dient aan te nemen dat alles wat u op deze site ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld en op geen enkele manier mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gewijzigd, gepubliceerd, gedownload, gepost of verzonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamado Joe.® of andere auteursrechteigenaar, BEHALVE: u mag alleen kopieën van het materiaal afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijdert of wijzigt. Tenzij anders aangegeven, worden alle markeringen weergegeven op Kamado Joe® internetsites vallen onder de handelsmerkrechten van Kamado Joe®. Het wijzigen, verspreiden of gebruiken voor welk doel dan ook van het materiaal van deze site dat auteursrechtelijk beschermd of anderszins beschermd is onder intellectuele eigendomswetten is een directe schending van Kamado Joe®Intellectuele eigendomsrechten. Het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd, wordt beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en verdragsbepalingen en wordt uitsluitend voor legale doeleinden verstrekt.

Kamado Joe® geeft geen garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de inhoud op deze site of andere sites waarnaar de site linkt. Alle informatie over producten is gebaseerd op actuele informatie op het moment van programmeren. Kamado Joe® behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie op deze internetsite, inclusief maar niet beperkt tot. Kamado Joe® GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITESERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE OF ANDER MATERIAAL BESCHIKBAAR IS OP OF TOEGANKELIJK VIA DE WEBSITE, VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAN PAARDEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DEZE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAT.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL Kamado Joe® AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE DIE OP ENIGE WIJZE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF UW VERTROUWEN OP OF GEBRUIK VAN INFORMATIE, DIENSTEN OF VERKOOP OP OF VIA DE WEBSITE, OF DIE HET GEVOLG ZIJN VAN FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN, FOUTEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF TRANSMISSIE, OF ENIGE STORING VAN DE PRESTATIES. DEZE UITSLUITING VAN GEVOLGSCHADE EN INCIDENTELE SCHADE IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJKE RECHT DE UITSLUITING VAN GEVOLGSCHADE EN INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAT. Kamado Joe®De totale aansprakelijkheid jegens u voor alle verliezen, schade en oorzaken van actie (in contract, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins) zal niet groter zijn dan het directe incrementele bedrag, indien van toepassing, dat u specifiek hebt betaald om toegang te krijgen tot dit site.

U GAAT AKKOORD OM Kamado Joe TE VERDEDIGEN, VRIJWARING TE VERDEDIGEN EN VAST TE HOUDEN® ONSCHADELIJK VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN EN UITGAVEN, MET INBEGRIP VAN REDELIJKE ADVOCATENKOSTEN, IN VERBAND MET ENIGE SCHENDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Alle informatie op deze website is alleen bedoeld voor de Amerikaanse markt. Deze website wordt gecontroleerd, onderhouden en onderhouden door Kamado Joe® in de staat Georgia, Verenigde Staten van Amerika. Deze website is toegankelijk vanuit alle 50 staten, maar ook vanuit andere landen over de hele wereld. Aangezien elk van deze plaatsen wetten heeft die kunnen verschillen van die van Georgië, kunnen zowel jij als Kamado Joe door deze website te bezoeken® ga ermee akkoord dat de statuten en wetten van de staat Georgia, ongeacht de principes van conflicterende wetten, van toepassing zullen zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze website. Jij en Kamado Joe® ga ook akkoord met, en onderwerp hierbij aan, de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van de Circuit Court van Fulton County, Georgia, en de United States District Court of Georgia met betrekking tot dergelijke zaken. Kamado Joe® beweert niet dat de informatie en het materiaal op deze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en toegang tot deze informatie vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot deze website vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetten. U mag de materialen op deze website niet gebruiken of exporteren in strijd met de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften.

Alle opmerkingen, vragen, suggesties, ideeën, afbeeldingen, gegevens of andere informatie worden aan Kamado Joe gecommuniceerd® rechtstreeks via deze website of e-mail wordt het exclusieve eigendom van Kamado Joe®, en is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Zonder beperking wordt alles wat u verzendt, indient of plaatst het exclusieve eigendom van Kamado Joe®, en kan voor elk doel worden gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien, Kamado Joe® is vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in elke communicatie die u naar deze website stuurt te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen en op de markt brengen van producten met behulp van dergelijke informatie, en Kamado Joe® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van gelijkenissen met de gecommuniceerde materialen die kunnen voorkomen in haar producten, zaken of diensten. Bovendien kunt u door uw gebruik van deze website indienen en / of Kamado Joe® kan bepaalde informatie over u en uw websitegebruik verzamelen. Kamado Joe® is vrij om deze informatie te gebruiken voor elk doel dat het passend acht, inclusief, maar niet beperkt tot, marketingdoeleinden.

Kamado Joe® behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze algemene voorwaarden op elk moment te herzien. Alle herzieningen zullen op deze pagina worden geplaatst. Omdat u gebonden bent aan alle herzieningen die door Kamado Joe zijn aangebracht®, dient u deze pagina elke keer dat u verbinding maakt met Kamado Joe te bekijken®'S website. Het is belangrijk dat u de algemene voorwaarden waaraan u akkoord gaat, volledig leest en begrijpt wanneer u deze site gebruikt.

CONTACT OPNEMEN MET DEZE WEBSITE

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de praktijken van deze site of uw omgang met deze website, gebruik dan onze contact pagina.