Terugkeerbeleid/Garantie


Terugkeerbeleid

Wij accepteren retourzendingen alleen op items die rechtstreeks via Kamado Joe zijn gekocht® via onze website: www.kamadojoe.com.u kunt uw product(en) retourneren tot 45 dagen na de oorspronkelijke datum van verzending. Alle goederen moeten ongebruikt, niet gemonteerd zijn en in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. We accepteren geen rendement op houtskool, starters of houten brokken. Gelieve een kopie van de oorspronkelijke ontvangst van de aankoop.

Een volledige terugbetaling voor de prijs van de goederen zal automatisch worden toegepast op uw credit-of debetkaart binnen 10 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product. Als uw oorspronkelijke vorm van betaling niet meer actief is, sturen wij binnen 30 dagen een check.

Retourzending is de verantwoordelijkheid van de klant. Originele en retour verzendkosten worden niet gerestitueerd. Alle artikelen moeten binnen 45 dagen na de oorspronkelijke datum van verzending worden afgestempeld.

Voor goederen die na 45 dagen na de oorspronkelijke datum van verzending worden geretourneerd, wordt geen restitutie verleend.

Bezoek www.kamadojoe.com/pages/contact en vul ons contact support formulier in, en vergeet niet om uw ontvangstbewijs voor het bewijs van aankoop op te nemen.

Dit terugkeerbeleid is alleen van toepassing op producten die rechtstreeks van Kamado Joe worden gekocht® via de website: www.kamadojoe.com . Als u uw aankoop deed via een geautoriseerde Kamado Joe® dealer, neem direct contact op met de dealer voor informatie over hun terugkeerbeleid.

Garantie

Deze garantie is van toepassing op alle producten van Kamado Joe®

BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE OP KERAMISCHE ONDERDELEN

Kamado Joe® garandeert dat alle belangrijke keramische onderdelen gebruikt in deze Kamado Joe®-grill en -roker geen materiaal- en productiefouten vertonen, zolang als de oorspronkelijke koper de grill bezit.

5 JAAR GARANTIE OP METALEN ONDERDELEN EN KETTLE JOE-GRILLS

Kamado Joe garandeert dat belangrijke metalen en gietijzeren onderdelen gebruikt in deze Kamado Joe-grill en -roker geen materiaal- en productiefouten zullen vertonen gedurende een periode van vijf (5) jaar.

3 JAAR GARANTIE OP ELEKTRONISCHE ONDERDELEN, WARMTESCHILDEN EN PIZZASTENEN

Kamado Joe® garandeert dat elektronische onderdelen van deze Kamado Joe-grill en -roker geen materiaal- en produc-tiefouten zullen vertonen gedurende een periode van drie (3) jaar.

2 JAAR GARANTIE OP DIVERSE ONDERDELEN EN ZELFSTANDIGE ACCESSOIRES

Kamado Joe® garandeert dat alle diverse onderdelen gebruikt in deze Kamado Joe®-grill en -roker (inclusief, zonder beperking, de thermometer, pakkingen en iKamand-regelingen) en eventuele Kamado Joe-accessoires geen materiaal- en productiefouten zullen vertonen gedurende een periode van twee (2) jaar.

BEPERKTE GARANTIE BIJ COMMERCIEEL GEBRUIK

Deze garantie waarborgt gewoon en redelijk huishoudelijk gebruik in een privéwoning gecombineerd met het verwachte goede onderhoud voor alle Kamado Joe®-producten. Deze garantie dekt geen commercieel gebruik, bv. door cateringbedrijven, slagers, verhuurbedrijven en foodtrucks. Kamado Joe® garandeert dat alle Kamado Joe-grills en -rokers gebruikt in een commerciële omgeving geen materiaal- en productiefouten zullen vertonen gedurende een periode van één (1) jaar.

WANNEER BEGINT DE DEKKING ONDER DE GARANTIE?

Dekking onder de garantie begint op de oorspronkelijke aankoopdatum en geldt uitsluitend voor de originele koper. Voor dekking onder de garantie moet u uw Kamado Joe®-product registreren op de productregistratiepagina van onze website. Als u een materiaal- of productiefout ontdekt tijdens de toepasselijke garantieperiode bij gewoon gebruik en onderhoud, zal Kamado Joe® naar eigen goeddunken het defecte onderdeel vervangen of repareren zonder dat u het onderdeel hoeft te betalen. Deze garantie geldt niet voor de werkuren of andere kosten geassocieerd met service, reparatie of werking van de grill. Kamado Joe zal alle verzendkosten betalen voor onderdelen onder garantie.

WAT IS NIET GEDEKT?

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door misbruik of gebruik van het product voor een ander dan het bedoeld gebruik, schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste montage, onjuist onderhoud of onjuiste installatie, schade veroorzaakt door een ongeval of natuurramp, schade veroorzaakt door niet-toegestane toebehoren of aanpassingen of schade tijdens het vervoer. Deze garantie dekt geen schade door gewone slijtage van het gebruik van het product (zoals krassen, blutsen, deuken en afbladeren) of veranderingen in het uitzicht van de grill zonder gevolgen voor de werking ervan. 

DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT EN SLUIT ELKE ANDERE SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE UIT, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE DUUR VAN STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN ELKE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE VOOR HET VAN TOEPASSING ZIJNDE ONDERDEEL. 

VOOR EEN INBREUK OP DEZE BEPERKTE GARANTIE OF EEN STILZWIJGENDE GARANTIE IS HET UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER BEPERKT TOT VERVANGING, ZOALS HIER GESPECIFICEERD. KAMADO JOE® IS NOOIT AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, TOEVALLIGE OF GEVOLGSCHADE. 

De garantie wordt aan u gegeven naast alle rechten en rechtsmiddelen die u ter beschikking hebt op basis van de wet- en regelgeving voor bescherming van de consument. Deze garantie doet niets af van uw wettelijke rechten conform wettelijke garantiebepalingen in het land waar u woont. Afhankelijk van het land waar u woont, beperkt deze garantie de duur van een stilzwijgende garantie of de voor u beschikbare schadevergoeding misschien niet.

WAARDOOR WORDT DE GARANTIE NIETIG?

Een Kamado Joe®-product kopen via een niet-geautoriseerde verkoper maakt deze garantie nietig. De definitie van een niet-geautoriseerde verkoper is elke detailhandel die geen uitdrukkelijke toestemming heeft van Kamado Joe® om producten van Kamado Joe te verkopen.